R One Space - Blog
News - Mon 6:40 10 12 2018

御一空間 首個活動隆重登場

喺11月3號,Stocks Party 炒股幫喺R ONE御一空間event space舉辦咗一場以「開富致勝策略」為題嘅講座,聯同風水專家同證券策略師等人一齊分享2019年投資之道。當日參與嘅人數高達120人,相信大家都學到唔少嘢。如果你都想喺R ONE event space舉辦精彩嘅活動? 就可以私訊專頁或致電 29720888 查詢詳情喇。

圖像中可能有2 人、大家坐著圖像中可能有1 人圖像中可能有2 人、大家站著圖像中可能有1 人、站立圖像中可能有8 人圖像中可能有2 人、微笑的人、大家站著圖像中可能有1 人

Your Name

Your Email

Your Phone

Company Name

Next

Book Now